products

Tester chropowatości powierzchni / Miernik chropowatości powierzchni Wysoka wydajność

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: TMTeck
Orzecznictwo: CE、ISO9001
Numer modelu: TS110
Minimalne zamówienie: 1
Cena: Negotiation
Szczegóły pakowania: Pudełko tekturowe
Czas dostawy: 3-5 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, Western Union
Możliwość Supply: 30 sztuk / dwa tygodnie
Szczegóły informacji
Imię: Miernik chropowatości powierzchni Certyfikat: CE 、 ISO9001
OEM / ODM: Wsparcie Logo: Dostosowane
High Light:

przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni

,

miernik chropowatości powierzchni


opis produktu

 

TS110 - Czujnik z zakrzywioną powierzchnią, do pomiaru gładkiej cylindrycznej powierzchni, której promień jest większy niż 3 mm, dla dużego promienia gładka powierzchnia sferyczna i inna powierzchnia mogą również uzyskać dobre przybliżenie, należy współpracować z platformą TA1520 lub TA1620.

 

Tester chropowatości powierzchni / Miernik chropowatości powierzchni Wysoka wydajność 0Tester chropowatości powierzchni / Miernik chropowatości powierzchni Wysoka wydajność 1

Linia produkcyjna

 

 

We guarantee to provide you first-class quality products with original factory production and packaging. Gwarantujemy dostarczenie najwyższej jakości produktów z oryginalną produkcją fabryczną i opakowaniem. We strictly comply with the requirements of professional standards, the whole processes are managed and monitored with standardization to ensure the high quality of products. Ściśle przestrzegamy wymagań profesjonalnych standardów, cały proces jest zarządzany i monitorowany za pomocą standaryzacji w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów.

 

Wszelkie pytania dotyczące jakości, możemy dostarczyć Ci certyfikat źródła produktu, na specjalne wymagania klientów, możemy przeprowadzić kompleksowe testy laboratoryjne.

 

Cooperate with quality and technical supervision authority institution, we use the most advanced and efficient testing instruments, all products have passed through rigorous testing procedures to ensure product stability and compatibility. Współpracujemy z instytucją nadzoru jakości i nadzoru technicznego, korzystamy z najbardziej zaawansowanych i wydajnych instrumentów testowych, wszystkie produkty przeszły rygorystyczne procedury testowe w celu zapewnienia stabilności i kompatybilności produktu. We have scientific and rigorous quality control test procedures, in accordance with all relevant national and international industry standards. Posiadamy naukowe i rygorystyczne procedury kontroli jakości, zgodne ze wszystkimi odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi standardami branżowymi.

 

OEM / ODM

 

 

According to different industries and customer's special requirements, we can provide customized services with professional demand analysis and function of innovative design to meet your special needs. Zgodnie z różnymi branżami i specjalnymi wymaganiami klienta, możemy zapewnić niestandardowe usługi z profesjonalną analizą popytu i funkcją innowacyjnego projektu, aby spełnić Twoje specjalne potrzeby. TMTeck as the NDT industry standardization committee members, actively participates in industry standards formulation, revision and relevant industry standards drafting. TMTeck jako członkowie branżowego komitetu normalizacyjnego NDT aktywnie uczestniczy w formułowaniu, rewizji i opracowywaniu odpowiednich norm branżowych. making due contributions for development of the NDT industry. wniesienie należytego wkładu w rozwój branży badań nieniszczących. Currently, TMTeck products have become recommended brand for national test committee and national special survey system inspector training, it has been widely used in manufacturing, production, quality control process of thermal, pressure vessel, aviation, aerospace, electric power, petroleum, chemical, pipeline, military industry, nuclear industry, ship, automobile, metallurgy, steel structure, railway, university, has played an important role in promoting the rapid development of NDT technology and the quality of industrial products, ensures the safety work of industrial production and reduce the risk of trade.TMTeck can make the instruments as the customers needs.do OEM /ODM service. Obecnie produkty TMTeck stały się rekomendowaną marką dla krajowego komitetu testowego i szkolenia specjalnego inspektora krajowego systemu badań ankietowych, jest szeroko stosowane w produkcji, produkcji, procesie kontroli jakości termicznej, zbiorników ciśnieniowych, lotnictwa, kosmonautyki, energii elektrycznej, ropy naftowej, chemicznej, rurociąg, przemysł wojskowy, przemysł nuklearny, statek, motoryzacja, metalurgia, konstrukcja stalowa, kolej, uniwersytet, odegrały ważną rolę w promowaniu szybkiego rozwoju technologii NDT i jakości produktów przemysłowych, zapewniają bezpieczeństwo pracy produkcji przemysłowej i zmniejszają ryzyko handlu. TMTeck może wytwarzać instrumenty zgodnie z potrzebami klientów. zrobić usługę OEM / ODM.

 

Szczegóły kontaktu
WEI

Numer telefonu : 0086-13911515082

WhatsApp : +008613911515082